Behandelingen

Blessures Op het gebied van blessures heeft hij/zij kennis van de meest voorkomende sportblessures en is in staat blessures te behandelen met in acht neming van de grenzen van het domein van de sportzorgmasseur. Ook is hij/zij in staat blessures te voorkomen door het tijdig herkennen van vroegsymptomen en het toepassen van de juiste vorm van preventie.

Klinisch redeneren Het klinisch redeneren stelt de sportzorgmasseur in staat om de relevante informatie uit de screening, anamnese, inspectie, palpatie en functieonderzoek te selecteren en om hiermee effectief een behandelplan op te stellen.

Klinimetrie De sportzorgmasseur leert de behandeling te ondersteunen middels klinimetrie en de behandelingen te evalueren. Ook leert hij alle gegevens systematisch vast te leggen met een cliëntendossier.

Sportzorgketen Door te leren samenwerken in de sportzorgketen kan de sportzorgmasseur zijn behandeling afstemmen in overleg met (sport)fysiotherapeuten, (sport)artsen en andere partners in de sportzorgketen. Hij/zij leert de behandelmogelijkheden van andere sportzorgverleners kennen en leert wat zijn/haar toegevoegde waarde is in de sportzorgketen.

Ook leert hij/zij in zijn regio een sportzorgketen op te zetten en te onderhouden om zo tot de best mogelijke behandeling voor de cliënt te komen. Tenslotte heeft hij/zij geleerd kritisch te kijken naar zijn/haar eigen handelen, te werken volgens de meest recente en relevante ontwikkelingen in het vakgebied en bij te dragen aan ontwikkeling van het beroep sportzorgmasseur.


Sportmassage Techniek

Bij sportmassage kunnen er verschillende handtechnieken worden toegepast. De keuze is afhankelijk van wat men wenst te bereiken. De handtechnieken worden gebruikt om het in het diepere weefsel (de diepere spierlagen) de spierspanningen op te heffen (dit kan daar soms al vele jaren aanwezig zijn). Het diepere weefsel wat soms stijf en verhard is wordt soepeler gemaakt, waardoor er een betere afvoer van afvalstoffen en een verbeterde toevoer van bloed (voedingsstoffen, zuurstof etc) ontstaat en een bevordering geeft van het genezingsproces van de betreffende spieren. De pijn kan hierdoor worden opgeheven en de bewegingsbeperking kan zich normaliseren.